GLENN ALDEN

Glenn Alden is a member of the United Giga Society.

Score: ≥ IQ 190 (SD15)
Test Name: MATRIQ
Test Author: Nikolaos U. Soulios
Raw Score: 35/40